Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2011

pikavippi
Fast Cash Ideas

August 21 2011

pikavippi

Pikavipeille korkokatto?

Kainuun Sanomien pääkirjoitus kolmen viikon takaa vaati pikavippien korkokattoa. Suomalaisten maksuhäiriöt ovat alkaneet huolestuttavalla tavalla lisääntyä. Syynä tähän mainitaan pikaluotot ja lama, jonka finanssikriisi on aiheuttanut.

Pikavippi lyhytaikaisena rahoitusmuotona on alkanut nyt myös kiinnostaa vanhempaakin väestöä Kuluttajaviraston mukaan. Maksuhäiriö estää luottokortin ja puhelinliittymän hankinnan.

Uuden hallituksen toivotaan puuttuvan pikavippejä koskevaan lainsäädäntöön ja erityisesti korkokaton asettamiseksi pikalainoille kotitalouksien maksuhäiriöiden kasvun pysäyttämiseksi.

August 19 2011

pikavippi

August 16 2011

pikavippi

August 14 2011

pikavippi
Payday Loans CBS

August 12 2011

pikavippi

Payday Joe


Payday loans and put-downs are at the center of a very public battle among Tucson Democrats, with Ward One Council candidate Joe Flores angered that the party is bashing him, and backing the incumbent. More
pikavippi
Best College Towns for Real-Estate Investing
Investing in rental properties in college towns might be a good idea. High demand for rentals, low vacancy rates and the rise of rent prices are the factors to observe.

August 11 2011

pikavippi

Payday Loan Advert Money Shop

Tags: Payday Loan

August 10 2011

pikavippi
Selling A Business And The Case For Gold
Tags: Gold

August 09 2011

pikavippi
Rebuild Your Credit Score
pikavippi
Kenneth Rogoff Interview
Economist Ken Rogoff of Harvard talks about U.S. debt downgrading by Standard & Poor's. Susan Li asks him also about the European monetary situation and China.

August 08 2011

pikavippi

China's Downgrade Dilemma 8/8/2011

With $1.2 trillion in U.S. debt, China faces new challenges in the wake of the U.S. credit rating downgrade. Wall Street Journal's Andy Browne and Tom Orlik discuss the factors at play, as China weighs its policy options.

August 07 2011

pikavippi
Top Ten Best Cities to Live in the USA
Austin, Texas
Grand Rapids, Mich.
Boulder, Colorado
Raleigh, N.C.
Dallas, Texas
Greenville, S.C.
Augusta, Ga.
Boise, Idaho
Omaha, Neb.
Oklahoma City

August 06 2011

pikavippi

US Credit Rating Downgrade: The Important Detail

Whatever the rating the US Treasury market is the largest, deepest and most liquid in the world. Further, a ratings agency isn’t in fact determining the likelihood of repayment nor even really the credit rating: with sovereigns, it’s much more true to say that they’re summing up what the wider market already thinks.

So, in this limited sense the move in the rating is simply confirming what the market already believes and markets don’t move on old information, they move on new information.

More...
pikavippi
Roubini & Co on US Credit Rating Downgrade
pikavippi
pikavippi

Marc Faber on Global Financial Markets 

pikavippi

Pienlaina - Wikipedia

Pienlaina eli pikalaina on lyhytaikainen, vakuudeton kulutusluotto, jonka suuruus on tyypillisesti 50:n ja 400:n euron välillä. Pikavipin hakeminen tapahtuu esimerkiksi tekstiviestillä tai luotonantajan verkkosivuston välityksellä. 1.2.2010 alkaen luotonhakija on tunnistettava huolellisesti ennen luottosopimuksen syntymistä. Pikavippi on viimeinen vaihtoehto kun mietitään rahoitusvaihtoehtoja.
pikavippi
U.S. Stock Market Meltdown Analysis by Barton Biggs
pikavippi
Google+ vs. Facebook Social Networking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl