Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2011

pikavippi

Pikavipeille korkokatto?

Kainuun Sanomien pääkirjoitus kolmen viikon takaa vaati pikavippien korkokattoa. Suomalaisten maksuhäiriöt ovat alkaneet huolestuttavalla tavalla lisääntyä. Syynä tähän mainitaan pikaluotot ja lama, jonka finanssikriisi on aiheuttanut.

Pikavippi lyhytaikaisena rahoitusmuotona on alkanut nyt myös kiinnostaa vanhempaakin väestöä Kuluttajaviraston mukaan. Maksuhäiriö estää luottokortin ja puhelinliittymän hankinnan.

Uuden hallituksen toivotaan puuttuvan pikavippejä koskevaan lainsäädäntöön ja erityisesti korkokaton asettamiseksi pikalainoille kotitalouksien maksuhäiriöiden kasvun pysäyttämiseksi.

August 06 2011

pikavippi

Pienlaina - Wikipedia

Pienlaina eli pikalaina on lyhytaikainen, vakuudeton kulutusluotto, jonka suuruus on tyypillisesti 50:n ja 400:n euron välillä. Pikavipin hakeminen tapahtuu esimerkiksi tekstiviestillä tai luotonantajan verkkosivuston välityksellä. 1.2.2010 alkaen luotonhakija on tunnistettava huolellisesti ennen luottosopimuksen syntymistä. Pikavippi on viimeinen vaihtoehto kun mietitään rahoitusvaihtoehtoja.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl